فروش دامنه

فروش دامنه:

دامنه های زیر به فروش میرسند.

adbc.ir

gimc.ir

gmena.ir

geast.ir

gm-law.ir

قیمت فروش هر یک از دامنه ها ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال میباشد. لطفا در صورت تمایل به خرید، با ایمیل زیر تماس حاصل نمایید.

de@gilaw.ir