وکیل دادگستری کیاناز ریاحی نظری، سمنان/ایران

کیاناز ریاحی نظری

رشته‌های فعالیت

حقوق شرکت‌ها، حقوق تجارت، تنظیم قراردادهای مدنی منجمله قراردادهای مدیریت دارایی و قراردادهای مشارکت انتفاعی

رزومه

متولد ۱۳۵۳ در تهران/ایران. کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران. دستیار مدیریت فروش ماشین‌آلات صنعتی در یک شرکت بازرگانی در تهران از سال ۱۳۷۶ لغایت ۱۳۸۲. مدیریت زنجیره تأمین در دفتر یک شرکت چندملیتی در تهران از سال ۱۳۸۲ لغایت ۱۳۸۵. مشاور حقوقی در تهران از سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۷. ورود به حرفه وکالت در سمنان/ایران ۱۳۹۰.