وکیل دادگستری مهدی اصغری مقدم، بندرعباس/ایران


مهدی اصغری مقدم

رشته های فعالیت
حقوق شرکت ها، حقوق حمل و نقل

رزومه
متولد ۱۳۵۳ در بندر انزلی/ایران. کارشناسی و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از ایران. داور کمیته منطقه ای اتاق بازرگانی بین المللی در ایران. مدیر حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس. کارشناس دادگستری در رشته حمل و نقل.