مشاوره

مشاوره

این دفتر و کارکنان آن در امور حقوقی مربوط به کشور آلمان، همواره در کنار شما و پاسخگوی سوالات شما هستند. جهت مشاوره مستقیم با وکیل، هزینه جلسه مشاوره دریافت می‌شود که در صورت عقد قرارداد وکالت، این مبلغ به عنوان پیش پرداخت محاسبه و از حق الوکاله کسر می‌گردد.

طبق قانون تعرفه حق الوکاله کشور آلمان، وکلای آلمان موظف به دریافت وجه برای ارائه مشاوره می‌باشند و در صورت ادامه فعالیت، این مبلغ از اجرت وکالت کسر می‌گردد.

در صوت انجام وکالت، هزینه این دفتر بر حسب زمان و حداقل طبق قانون تعرفه حق الوکاله کشور آلمان محاسبه می‌گردد.

در مورد موکلینی که قادر به پرداخت هزینه حق الوکاله نیستند، انجام امور ضروری در کشور آلمان در حدود معینی، بدون دریافت وجه امکانپذیر  می‌باشد. در این موارد ارائه مدارک از مراجع ذیصلاح دال بر عدم توانایی اقتصادی و بررسی امور حقوقی مربوطه از سوی این دفتر الزامی می‌باشد.