شناسه

اطلاعات تحریریه وب گاه:

حقوقی محمد امیر افشاری
مؤسسه غیر تجاری

اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاری تهران
شماره ثبت: ۳۷۶۰۶
شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۵۲۹۳۹۲
مدیر عامل: محمد  امیرافشاری

محمد  امیرافشاری عضو کانون وکلای دادگستری شهر هامبورگ و  وکیل دادگستری در کشور آلمان می باشد. مابقی وکلای معرفی شده در این وب گاه، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و وکلای دادگستری در کشور ایران می باشند.

قوانین شغل وکالت در کشور آلمان:
شغل وکالت در کشور آلمان در مجموع تابع قوانین شغلی به شرح زیر می باشد.
– (Berufsordnung der Rechtsanwälte (BORA
– (Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO
– (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG
– (Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Gemeinschaft (CCBE
– (Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG
قوانین فوق در وب گاه کانون وکلای کشور آلمان (www.brak.de) قابل مشاهده می باشند.

آدرس بیمه مسئولیت:

R+V Versicherung AG
65181Wiesbaden
بیمه مسئولیت وکلای کشور آلمان تعهدی ناشی از فعالیتهای زیر به عهده نمی گیرد:
الف) فعالیتهای مرتبط با دفاتر و شعب دفتر وکالت که در خارج از کشور آلمان واقع شده اند،
ب) مشاوره و وکالت در زمینه ای غیر از قوانین قاره اروپا و
ج) فعالیت وکیل در دادگاه های خارج از قاره اروپا.

مرجع اتحادیه اروپا برای رسیدگی اینترنتی به دعاوی:
https://ec.europa.eu/consumers/odr