وکیل دادگستری انسیه سید صدر، تهران/ایران


انسیه سید صدر

رشته های فعالیت
حقوق قرارداد و شرکت ها، سرمایه گذاری خارجی، بیمه

رزومه
متولد ۱۳۵۹ در اهواز/ایران. فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی و از دانشگاه کویین مری لندن در مقطع کارشناسی ارشد. ورود به حرفه وکالت در تهران/ایران ۱۳۸۳. عضو کمیته منطقه ای اتاق بازرگانی بین المللی در ایران از سال .۱۳۹۰