ارتباط

تهران- بلوار جنت آباد جنوبی، نبش میدان چهارباغ، پلاک ۱۴۸، طبقه ۴، واحد ۵۰
مؤسسه حقوقی محمد امیرافشاری
کد پستی ۱۴۷۴۷۵۴۳۷۴

ایمیل
de@gilaw.ir

تلفن
۴۴۴۷۵۸۰۵ ۲۱ ۹۸+
۴۱۳۴۹۸۷۰ ۴۰ ۴۹+

دورنگار
۴۴۴۶۹۸۰۶ ۲۱ ۹۸+
۴۱۳۴۹۸۷۱ ۴۰ ۴۹+

ساعات اداری
شنبه تا چهارشنبه ۱۰ صبح الی ۵ بعد از ظهر

تعطیلات عمومی ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی

دفتر هامبورگ
OMG Rechtsanwälte
Alsterufer 33
 20354Hamburg
www.omg-legal.de